Eg har gjennom arbeidet mitt som akupunktør erfart at akupunktur kan ha ein positiv effekt på depresjon. Enten aleine ved lett depresjon eller ved samtidig behandling med medisin og/eller psykolog ved tyngre depresjon. Dette bekreftes også av diverse studier.

Depresjon er ein stemningsliding med båe fysiske og psykiske symptom som påverkar den daglege funksjonen. Deprimerte personer lir ofte av dårlege søvnvaner, gråtetokte, angst, bekymring, dårleg hukommelse, nedsatt konsentrasjonsevne, smerter i kroppen, fordøyingsvanskar og manglande interesse for tidlegare interesser. Kvinner har dobbelt så stor risiko for å bli deprimerte enn menn, dette pga hormonendringer premenstruelt, ved menopause (overgangsalder), svangerskap og etter fødsel.

Les meir om depresjon og akupunktur her

Depresjon kombinert med smerte har ofte dårleg respons på forskjellige behandlingsformer. Målet i denne analysen var å finne ut om pasientane med depresjon og smerte har ulike depresjons- og smerteutfall over tid som følgje av henholdsvis akupunktur, samtaleterapi eller standard behandling.

Konklusjonen blei at pasientane med depresjon og smerter ved studiens start hadde mindre betring etter 3 månaders behandling enn dei med depresjon og ingen smerter. Reduksjonen av båe smerter og depresjon var mest markant i gruppa som fekk akupunktur, etterfølgt av samtalegruppa og til sist standard behandling.

Les meir om akupunktur og depresjon og samtidige smerter her

Del dette: