Kva er triggerpunkt?

Eit triggerpunkt er eit lite område i ein muskelfiber der flere muskelceller har sterkt forhøya spenning, såkalla mikrokramper. Dette forårsakar dårleg blodsirkulasjon og området er spesielt trykkømfintlig.

Triggerpunktet er ømt ved fingertrykk. Punktet kan “trigge” smerter / gi smerteutstråling til områder i god avstand frå sjølve punktet. Dette betegnes gjerne som projiserte smerter eller referansesmerter, det vil seie smerter som refererer seg til årsaksforhold i ett eller flere triggerpunkt. Dersom denne referansesmerten oppfattes som eit årsaksforhold, kan området bli gjenstand for behandling som ikke fører frem. Det/ de aktuelle triggerpunkt må behandles om årsaksforholdet skal kunne elimineres.

Kvar finn vi triggerpunkt?

Fenomenet triggerpunkt er sannsynligvis langt mer vanlig enn vi hittil har vært klar over innen medisinske fagmiljøer. Det enkelte triggerpunkt forekommer stort sett på det samme stedet i muskulaturen hos ulike mennesker. Likedan ser det ut til at flere forhold kan utløse dannelsen av et triggerpunkt. Blant annet er det en påfallende sammenheng mellom statisk muskelarbeid, for eksempel PC-arbeid, og forekomsten av triggerpunkt i skulder- og nakkemuskulaturen.

Behandling

Forutsetning nummer 1 for effektiv triggerpunktbehandling er en grundig undersøkelse hos fagperson med særlig kunnskap om emnet. Når ett eller flere triggerpunkt er lokalisert, finnes det flere behandlingsalternativer. Nokre aktuelle behandlingsformer er akupunktur, tøyninger og varme.